Giấy dán tường

Xem Website
  • giaydantuong.png
TRÌNH DUYỆT TƯƠNG THÍCH

IE9, IE10, IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome

NỀN TẢNG

HTML5 & CSS3, Bootstrap 3.x, WordPress 4.3.1, WordPress 4.3, JS File, PHP File.

BỐ CỤC

Responsive, Columns 4+